ZO ! Trainingen ®

Training, coaching, consultancy & ZO ! veel meer

Inventarisatie

verzorgt trainingen en personal coaching sessies op maat, zowel in de Nederlandse als Engelse taal, exclusief voor uw medewerker(s) en organisatie.

Graag bespreken wij vooraf met u en/of de deelnemer(s) welke ontwikkelingsbehoeften er zijn. Na de benodigde informatie-uitwisseling, ontwikkelen wij de training- of personal coaching sessie(s) op maat. Hierbij houden wij uiteraard rekening met functie, niveau, competenties/persoonlijke kenmerken, vaardigheden, bedrijfscultuur en doel.

Mochten de ontwikkelingsbehoeften nog niet geheel duidelijk zijn, dan kunnen wij u ondersteunen met bijvoorbeeld een behoefte analyse of assessment (zie overige diensten).

Uitvoering

Een ontwikkelingssessie kan per dagdeel uitgevoerd worden van maandag tot en met zaterdag tussen 8:00 en 22:00 uur.

Aangezien het belangrijk is dat ook individuele ontwikkelingsbehoeften behandeld worden, men voldoende persoonlijke aandacht krijgt en een maximaal rendement wordt behaald, adviseren we veelal een groepsgrootte van max. 6-8 personen. Een grotere groep trainen/coachen, vanwege teambuilding of het-leren-van-elkaar effect, is uiteraard mogelijk. Alles is bespreekbaar!

Wij hanteren een aantrekkelijk en transparant persoonstarief, ongeacht het aantal deelnemers, niveau, workshops, materialen/apparatuur of maatwerk- en voorbereidingsduur.

Evaluatie

Het is uiterst belangrijk dat deelnemers het geleerde in de praktijk brengen! Door middel van praktijksimulaties, workshops, testen, praktijkopdrachten, praktijk evaluatie en/of een follow-up traject, kunnen wij samen de implementatie waarborgen.

Naar aanleiding van iedere ontwikkelingssessie vindt een kwalitatieve en kwantitatieve deelnemersevaluatie plaats. De beoordelingscijfers, individuele leerpunten, aandachtspunten, overige opmerkingen en follow-up mogelijkheden worden teruggekoppeld.

Deze informatie kan worden opgenomen in een POP en/of een leidinggevende kan hiermee tevens de medewerker verder begeleiden, coachen en het rendement bewaken.

ZO ! werken wij graag met enthousiasme en passie mee aan de ontwikkeling van mens en organisatie!